juuni 17, 2024
Lõõtsa 8, Tallinn, Eesti
Buller Uudised Elu Eramus

Peagi avaneb rekordilise eelarvega väikeelamute renoveerimistoetus

kodu renoveerimine sisuturundus

Kliimaminister saatis sel nädalal kooskõlastusringile eelnõu, millega jagatakse väikeelamute omanikele ligi 30 miljonit eurot renoveerimistoetust.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on hoonete renoveerimine hea nii kliimale kui ka kasulik iga pere rahakotile. „Renoveerimine aitab parandada elukvaliteeti kodus, vähendada energiakulutusi ja tõsta eluaseme väärtust. Lisaks suurendab see tulevikus sõltumatust kütusehindade kõikumisest,“ sõnas kliimaminister.

Võrreldes varasema taotlusvooruga muutub toetuse taotlemine lihtsamaks tänu kahele uuendusele. Esiteks võetakse kasutusele e-toetuste keskkond, tänu millele pole enam dokumente tarvis saata e-postiga. Teiseks kehtestatakse päikesepaneelide ja inverterite taotlemiseks kindlad ühikuhinnad. See tähendab, et toetatava tegevuse jaoks on ette nähtud fikseeritud summa, mis ei muutu, isegi kui projekt läheb plaanitust kallimaks või odavamaks. Toetuse saamiseks ei pea esitama arveid ega maksekinnitusi, vähendades niiviisi bürokraatiat. Oluline on see, et tööd on nõuetekohaselt vastu võetud.

Toetuse kogueelarve on ligi 30 miljonit eurot, mida jagatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest. Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks. 

Sarnaselt varasematele voorudele sõltuvad ka 2024. aastal toetuste määrad tehtavate tööde mahust ja asukohast. Terviklikul rekonstrueerimisel on toetussumma Tallinnas ja Tartus kuni 30 000 eurot, nendega piirnevatel aladel kuni 40 000 eurot ja mujal kuni 50 000 eurot. See tähendab, et rohkem makstakse toetust seal, kus rekonstrueerimine on riigi toeta eriti raskendatud. Osalisel rekonstrueerimisel ehk üksikute tööde tegemisel on toetusmäär üleriigiliselt 20 protsenti ja kuni 20 000 eurot. Päikesepaneelide paigaldamisel on toetusmäär üleriigiliselt 30 protsenti ja kuni 20 000 eurot.

Toetus panustab riigi pikaajalisse eesmärki, milleks on renoveerida aastaks 2050 kogu hoonefond energiatõhusaks. Selle tarbeks käivitati 2022. aastal LIFE IP BuildEST programm, et arendada ehitussektori võimekust suurte renoveerimisprojektide läbiviimiseks. Lisaks suunab riik aastatel 2022–2027 elamute renoveerimiseks vähemalt 366 miljonit eurot.  Praeguseks on toetuse eraldamise otsus tehtud juba 2255 korral kogusummas 15,36 miljonit eurot. Projekte on rahastatud nii Euroopa Liidu Taaste-​ ja vastupidavusrahast (RRF) kui ka riigieelarvelistest vahenditest.

Väikeelamute toetuse eelnõu on esitatud kooskõlastusringile ja ettepanekuid oodatakse 20. veebruarini. 14 kalendripäeva peale määruse jõustumist avatakse taotluste vastuvõtt, millest EIS teavitab avalikkust ette. Eelnõuga on võimalik tutvuda eelnõude infosüsteemis.